.210.174.93 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:96.0)+Gecko/20100101+Firefox/96 - 200 0 0 562 2022-09-23 01:44:36 154.23.133.252 POST /xmlrpc.php - 80 - 150.95.24.78 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:96.0)+Gecko/20100101+Firefox/96 - 200 0 0 1375 2022-09-23 01:45:20 154.23.133.252 GET /wp-content/uploads/SK50-1285001ROHM.pdf - 80 - 114.119.132.36 Mozilla/5.0+(Linux;+Android+7.0;)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) http://smartc.company/clamping-set 200 0 0 265 2022-09-23 01:53:30 154.23.133.252 POST /wp-cron.php doing_wp_cron=1663898009.4350600242614746093750 80 - 154.23.133.252 WordPress/5.4.11;+http://smartc.company http://smartc.company/wp-cron.php?doing_wp_cron=1663898009.4350600242614746093750 200 0 0 546 2022-09-23 01:53:30 154.23.133.252 POST /wp-login.php - 80 - 161.35.126.102 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/78.0.3904.97+Safari/537.36 - 200 0 0 2187 2022-09-23 01:54:27 154.23.133.252 POST /wp-login.php - 80 - 68.183.71.174 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/62.0.3202.89+Safari/537.36 - 200 0 0 812 2022-09-23 01:54:43 154.23.133.252 POST /xmlrpc.php - 80 - 43.231.112.85 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:96.0)+Gecko/20100101+Firefox/96 - 200 0 0 593 2022-09-23 02:02:49 154.23.133.252 GET /wp-login.php - 80 - 47.241.15.216 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:104.0)+Gecko/20100101+Firefox/104.0 - 200 0 121 3281 2022-09-23 02:05:09 154.23.133.252 POST /xmlrpc.php - 80 - 103.98.15 闲话掘性石 千江月 - 天下藏石 中国寿山石交流平台

你的位置:天下藏石 >> 资讯 >> 寿山石收藏与鉴赏 >> 详细内容 在线投稿

闲话掘性石 千江月

发布: 2010-3-30 17:26 |  作者: 千江月 |   来源: 中国寿山石交流平台  |  查看: 4688次

掘性石,是寿山石中的一大类。凡是由原矿脉剥离,作为单独的个体,曾经存在于土壤和水中的,后由人工挖掘出的寿山石,我们都可以称它为掘性寿山石。它们在土壤的存在时间,在从前开采活动较低时,一般最少也在几十年;但随着人工剥离的频繁,以及挖掘速度的加快,进入土壤的石头变多,而石头呆在土壤中的时间变短。现在市面上的掘性石,有的只在土壤中呆过几年。所以现在的掘性石,变的越来越复杂;其具体划分,亦越来越难以界定。

t#d q#B/v5K qx0
原著地址:http://bbs.cnssscp.com/viewthread.php?tid=988&extra=page%3D1
TAG: 千江月 田黄 掘性石
打印 | 收藏此页 |  推荐给好友 | 举报
上一篇 下一篇
 

评分:0

发表评论
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】